Skolegruppe

Skolegruppe er for de ældste børn (de kommende skolebørn)

Skoleklubben forgår en gang ugentligt, som oftest mandag fra 9.15-13.30

det er skolegruppens voksne der er ansvarlige for gruppens aktiviteter.

Hvorfor en skoleklub:

Vi mener, det er vigtigt at tilgodese denne aldersgruppe, for at fastholde deres interesse for børnehavelivet de sidste måneder inde skolen. Samtidig ønsker vi, at forberede dem til den kommende opstart i SFO og senere skolen, da dette er en helt anden verden de vil  blive præsenteret for.

Overornet vil vi arbejde med temaet: KEND DIN BY.

som udgangspunkt vil vi derfor tage på ture til skov,strand o.lign. herigennem opnår gruppen kendskab til hinanden og nye relationer mellem børnene vil opstå.

Endvidere vil peroden ud i naturen give børnene en opøvelse af færdigheder som udholdenhed, en fornemmelse af regler og samarbejde med andre end de nære venner samt selvhjulpethed. Senere vil vi koncentrere os om de mere kulturelle ting, så som Koldinghus, Trapholt og byvandring. Afslutningsvis vil vi have et mere indlæringspræget forløb.

Hvis der er personalemangel i huset vil skolegruppen blive afholdt i huset eller blive aflyst.

Kompetencer vi vil opøve:

Sociale relationer

Omverdensbevidsthed/nærmiljø

Selvhjulpenhed

Almen dannelse

Kunne modtage og forstå en kollektiv besked, samt handle derefter

opøve koncentration, fordybelse og fastholdelse

Indgå i et fællesskab med jævnaldrende

At kunne fungere under fastere reglsæt og kunne respektere disse. Eks.Regellege Miniskole: leg med tal og bogstaver

 

HUSKESEDDEL TIL SKOLEKLUB

Mandag: 09.15 - 13.30

Medbring: Drikkedunk m.Vand og turvenlig madpakke.

Regntøj-gummistøvler