Pigegruppen

I børnehaven deler vi ugentlig de yngste børn op i en dreng- og pigegruppe.

I pigegruppen vil vi beskæftige os med fokuspunktet barn til barn relationer.

Det at man føler sig tryg ved de voksne, har venner og føler sig som en del af børnehavens fællesskab anser vi som det vigtigste i et godt børnehavebarns liv, så dette arbejder vi med at skabe for hvert enkelt barn.

Vores mål er:

  • At pigerne får mulighed for at se hinanden fra andre vinkler og i andre roller - og derved øve sig i rummelighed - og anerkende og opdage at de kan noget forskelligt, hver især og kan hjælpe hinanden undervejs.
  • At skabe venskaber på tværs af grupperne.
  • At blive bedre til at invitere andre ind i deres lege.
  • At hjælpe hinanden også selv om det ikke er ens bedste ven.
  • At det enkelte barn mødes der hvor det er.
  • De voksne vil planlægge aktiviteterne ud fra pigernes interesser.