Drengegruppe

I børnehaven deler vi ugentlig de yngste børn op i drenge og piger grupper

I Drengegruppen anser vi det som noget af det vigtigste i et godt børnehavebarns væren, at man føler sig tryg ved de voksne, venner og det fælleskab man indgår i. Dette ønsker vi skabe for det enkle barn.

- Drenge kan få lov til at være drenge sammen

- Opbygge venskaber, også på tværs af stuerne

- Skabe et andet rum til leg

- Plads til det enkelte barn i fælleskabet

- At børn lærer at have forståelse og respekt for den forskellighed der er hos andre og i almindelighed

- Ud fra drengenes ideer samt voksnes vil vi planlægge aktiviteter