I højvang børnehave vægter vi som beskrevet under forældre samarbejdet, det formelle og uformelle samarbejde. Det formelle samarbejde består af mindst 2 samtaler. En opstarts samtale omhandlende vores umiddelbare indtryk af barnets trivsel. Den anden samtale er omkring barnets skolestart, hvor en SPU-test samt en kompetenceprofil vil blive gennemgåret. Der er dog altid mulighed for at få en samtale hvis der er et behov, og ligeledes vil personalt tage kontakt, hvis der er et behov. Hvert år i september sprogtestes alle børn, og i denne forbindelse kunne der opstå et behov for yderligere samtaler og tættere samarbejde, også med eksterne samarbejdspartnere eks.vis. talepædagog

 

I højvang børnehave ligger vi vægt på at der er en god tone, der er medvirkende til at fremme samarbejdet i en positiv og anerkendende retning. Derfor vægter vi også den daglige og løbende kontakt personal og forældre imellem.